Przed kolejnymi wyborami samorządowymi pojawią się liczne apele namawiające nas do glosowania, niewiele natomiast będzie zachęcających do kandydowania. Jeżeli więc działasz dla dobra mieszkańców swojej miejscowości i chciałbyś mieć realny wpływ na to co się w niej dzieje, rady miejskie lub gminne czekają właśnie na takich ludzi. Od tego roku kandydowanie będzie prostsze niż kiedykolwiek, bowiem wybory do rad gmin (miast) będą jednomandatowe. Oznacza to, że w każdym okręgu wybieramy tylko jednego radnego, którym zostaje kandydat z największą liczbę głosów.

Czytaj więcej...

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje możliwość utworzenie jednostek pomocniczych w gminach, takich jak sołectwa, osiedla lub dzielnice. Coraz więcej miast decyduje się na tworzenie osiedli lub dzielnic, pośredniego szczebla pomiędzy urzędem a mieszkańcami, w celu jeszcze lepszego rozwiązywania lokalnych problemów i potrzeb. Tendencja dotyczy nie tylko dużych aglomeracji, ale również miast niewiele większych od Tczewa.  

Czytaj więcej...

W polskim systemie prawnym obywatel ma zagwarantowaną możliwość kontroli sfery publicznej. Najprostszym sposobem na uzyskanie informacji o działalności władz jest zadanie pytania w interesującej nas kwestii. Przedstawimy pokrótce jak uzyskać dostęp do informacji publicznej.

Czytaj więcej...

Niezwykle istotnym sposobem na prowadzenie dialogu obywateli i administracji samorządowej są konsultacje społeczne. Jest to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom do akceptacji plany przedsięwzięć, które będą miały wpływ na ich życie codzienne np. aktów prawnych lub ważnych inwestycji. Zazwyczaj konsultacje przebiegają w kilku etapach: od informowania o zamierzeniach lub planach, przez prezentację poglądów na sposoby rozwiązania problemu, wymianę opinii i znajdowanie rozwiązań, aż po poinformowanie o finalnej decyzji. Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym są przepisy ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej...

Przedstawiając możliwości wpływu obywateli na politykę władz samorządowych skupiliśmy się na narzędziach „miękkich", jak konsultacje społeczne czy inicjatywa obywatelska. Dużo większą moc sprawczą ma natomiast referendum lokalne, które na zasadzie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na jedno pytanie może zdecydować np. o odwołaniu rady gminy lub wójta bądź prezydenta miasta.

Czytaj więcej...

Inicjatywa obywatelska należy do skutecznych narzędzi bezpośredniego wpływu mieszkańców na radę miejską. W odróżnieniu od innych form (spotkania z radnymi, postulaty i projekty mieszkańców) inicjatywa obywatelska nakłada na radę miejską obowiązek zajęcia się ważnymi kwestiami.

Czytaj więcej...

Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa
Copyright © 2021