Łukasz Brządkowski - Prezes Zarządu

Mirosław Diller - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Kwiatkowski - Członek Zarządu,

Agnieszka Brządkowska, Gabriela Burclaw, Justyna Diller, Krzysztof Diller, Iwona Kwiatkowska, Jadwiga Koc - Kullas, Radosław Kornas, Karolina Kornas, Marek Rekowski, Agata Warmbier, Magdalena Warmbier, Damian Weskamp.