Łukasz Brządkowski - Prezes Zarządu

Mirosław Diller - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Kwiatkowski - Członek Zarządu

Agnieszka Brządkowska, Gabriela Burclaw, Krzysztof Diller, Marek Dzikowski, Iwona Kwiatkowska, Marek Rekowski, Agata Warmbier, Magdalena Warmbier.