Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnych terenów wojskowych na Górkach. Większość tego obszaru zostanie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, ale należy ocalić znajdujący się tam lasek. Złożyliśmy wniosek, aby zachować go jako teren zielony "Las Miejski". Będzie to idealny teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta. Na przełomie XIX i XX wieku powstał Park Miejski będący oazą zieleni dla ówczesnego miasta. Od tego czasu Tczew zwiększył się ludnościowo i obszarowo czterokrotnie i potrzebuje terenów zielonych na miarę XXI wieku.

Po decyzji komunistycznych władz Tczewa w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przystąpiono do likwidacji cmentarza ewangielickiego i przekształcenia terenu w Park im. Kopernika. Teren splantowano, a nagrobki posłużyły jako materiał budowlany. Możemy je znaleźć w wielu miejscach miasta, a najwięcej pod asfaltem ulicy Chopina. Dzięki wymianie nawierzchni mamy szanse je wydobyć i zbudować lapidarium nieistniejącego cmentarza.

Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa
Copyright © 2021